Page 7 - BP2011-09vegleges

Basic HTML Version

2013/17 – szeptember 13.
ÓVODA
ISKOLA
7. OLDAL
Szeptember else-
jén nyitották meg
a Klebelsberg Kuno
Általános Iskola és
Gimnázium ötvenedik
tanévét. A szülők, a gyerekek és a pedagó-
gusok mellett az eseményen jelen volt ke-
rületünk alpolgármestere,
Dankó Virág
is. Az
ünnepi műsort a hagyományokhoz híven a
negyedikesek adták, majd
Rósa Viktor
igaz-
gató köszöntötte a megjelenteket – külön
szeretettel az iskola új tanulóit –, megnyit-
va a jubileumi tanévet. Mint mondta, soha
ennyi gyermek – több mint 800 – nem járt
még a Klebelsberg iskolába, az idei tanévre
118 első osztályos gyermeket írattakbe, ezzel
az első évfolyam lett a legnépesebb a tanin-
tézmény 13 évfolyama közül.
Jubileumi évnyitó a Klebelsberg iskolában
Az évnyitón egy szimbolikus tortán gyúj-
tottak gyertyákat, a nagy születésnapi ün-
neplés és az igazi torta majd a tanév végén
örvendezteti meg az ötvenéves iskola nebu-
lóit.
P. Z
s
.
A II. Kerületi Önkormányzat – a képvise-
lő-testületének korábban hozott határoza-
ta alapján – ősztől ingyenes BKV-bérletet
biztosít
a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülő II. kerületi diákoknak
,
akik legalább 6 hónapja bejelentett lak-
címmel rendelkeznek, életvitelszerűen a
II. kerületben laknak, és nappali tagozaton
(általános és középiskolában, illetve a fel-
sőoktatásban) tanulnak. A térítésmentes
juttatást
csak
azok vehetik igénybe, akik
a napi iskolába járást a főváros területén
tömegközlekedési eszközzel tudják meg-
oldani, valamint iskolalátogatási kötele-
zettségüknek folyamatosan eleget tesznek,
illetve más jogcímen nem jogosultak helyi
utazási kedvezmény igénybevételére.
BKV-bérlettel segít
az önkormányzat
A bérlet iránti kérelmet
a szülő vagy más törvényes kép-
viselő, illetve a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülő
nagykorú nyújthatja be. Az igényléshez
szükséges nyomtatványok beszerezhe-
tők személyesen ügyfélfogadási időben
a Szociális és Gyermekvédelmi irodán
(1024 Káplár u. 2/c-d) és a Lakosságszol-
gálati Csoportnál (1024Margit krt. 25/c),
valamint letölthetők az önkormányzat
honlapjáról: www.masodikkerulet.hu.
A bérleteket október 1-jétől lehet
igénybe venni. Bővebb információ a
Szociális és Gyermekvédelmi Irodán
kérhető munkaidőben (1024 Káplár
u. 2/c-d, nyitva tartás: hétfő: 13.30–18,
szerda: 8–16.30, péntek: 8–11.30 óráig,
tel.: 346-5700).
2013
1963
50.
Az önkormányzat támogatásával új edzőtermet nyitott a tízéves
Seiken STKE a Lipthay utcában. Az edzőterem lesz a kyokushin-
karate­klub új főhadiszállása, de egyben a Hiko-ryu Taijutsu harc-
művészeti stílus európai Honbu-ja (központi edzőterme) is. Németh
Pál, az egyesület vezetője nyitóbeszédében elmondta: a klub nagy
utat tett meg az elmúlt 10 évben, és ma már majd száz taggal és
tíz fekete öves mesterrel dolgozik.
A terem avatásán többek között jelen volt Jaszuda Kunyihiko,
Japán budapesti nagykövetségének kulturális attaséja, valamint
Tanaka Koshiro mester, akinek tanítványai Japánból és Amerikából
érkeztek a megnyitóra. A II. Kerületi Önkormányzat nevében Gór
Csaba képviselő köszöntötte az ünneplőket.
Németh Pál lapunknak elmondta, hogy az egyesület először rendel-
kezik önálló edzőteremmel, amelyben harmincan tudnak egyszerre
edzeni. Az egyesület kezdetektől fogva támogatja a hátrányos
helyzetű gyerekeket, akik különböző mértékű kedvezményeket
kapnak. A II. kerületi gyermekotthonok lakói számára az edzések
ingyenesek. – Közülük volt olyan, aki felnőtt világbajnokságig jutott
el, és többszörös magyar bajnok lett – tette hozzá. Az egyesület
vezetője szerint, ez a sport önfegyelemre tanít. Legfontosabb célja
az, hogy saját magunkat fejlesszük.
NZSA
Új edzőterem a Vízivárosban