Page 6 - BP2011-09vegleges

Basic HTML Version

6. OLDAL
ÓVODA
ISKOLA
BUDAI
POLGÁR
Augusztus 27-én tartották közös évnyitó ér-
tekezletüket a II. kerületi bölcsődék, óvodák,
iskolák, kulturális és önkormányzati gazda-
sági intézmények vezetői a Móricz Zsigmond
Gimnáziumban. Az oktatási rendszer orszá-
gos átszervezését követően a törvényi előírá-
sok alapján 2013-tól minden kerületi iskola
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
(KLIK) irányítása és fenntartása alá tartozik,
de a korábbi önkormányzati intézmények
működtetésében a II. Kerületi Önkormány-
zat továbbra is szerepet vállalt.
Az évnyitó értekezleten
Hajnissné Anda
Éva,
a KLIK II. kerületi tankerületének ve-
zetője az intézményvezetőknek a parlament
által frissen módosított oktatási törvény vál-
tozásairól számolt be.
Dankó Virág
alpolgármester elmondta:
a II. Kerületi Önkormányzat idén is jelentős
forrást biztosított arra, hogy a nyár folyamán
szinte minden oktatási és nevelési intéz-
Intézményvezetők évnyitó értekezlete
ményben elvégezzék a karbantartási és fel-
újítási munkákat. Az alpolgármester átadta a
további öt évre szóló vezetői megbízást
Kovács
Ildikónak,
a Budakeszi Úti Óvoda és
Tiba Mó-
nikának,
a Pitypang Utcai Óvoda vezetőjének.
Szalai Tibor
jegyző tájékoztatása szerint le-
zárult a közétkeztetési közbeszerzés. Ennek
eredményeképpen a gyermekétkeztetést a
Sodexho Pass Hungária Kft. nyerte el, a szoci-
ális szektor ellátását pedig a Junior Vendéglátó
Zrt. végzi határozatlan idejű szerződés alapján.
Ötvös Zoltán,
a Művelődési Iroda vezetője
arról számolt be, hogy az iskolások minden-
napi testnevelésóráinak biztosítására szer-
ződést kötöttek két kerületi sportcentrum-
mal. Szeptembertől a Kodály Zoltán iskola és
a Rákóczi gimnázium diákjai a Marczibányi
Sportcentrumban, az Áldás utcai és az Újlaki
iskola tanulói pedig a Kolozsvári Tamás utcai
komplexumban tarthatják a testnevelés fog-
lalkozásokat.
S
z
. G.
Szülőként se feledjük
a szabályokat!
A gyerekek közül sokan csak a nyaralás
végét követő napokban járnak ismét
iskolájuk környékén – az intézmények-
be vezető út ezért nem csak az első
osztályosoknak tartogathat veszélyt.
A vakáció alatt megszokott nyugalmas
napok után a megnövekedett forgalom
fokozott balesetveszélyt jelenthet. A II.
Kerületi Rendőrkapitányság és a Város-
rendészet közterület-felügyelő járőrei
– folytatva a sok éves hagyományt – reg-
gelente és délután egy-egy iskola előtt
kezdik meg a szolgálatot, hogy a tanév
első napjaiban jelenlétükkel segítsék
a fiatalok biztonságos közlekedését,
átkelését a forgalmasabb utakon az
intézmények környékén.
A rendőrség és a Városrendészet kéri a
gyerekeket gépkocsival szállító szülőket,
hozzátartozókat, hogy a KRESZ előírá-
sait figyelembe véve, a többi közleke-
dőt nem feltartva álljanak meg, illetve
várakozzanak az oktatási intézmények
környékén.
G
er
Döntésaközoktatási pályázatokról
A Közoktatási, Közművelődési, Sport és Informatikai
Bizottság a szeptember 3-án tartott ülésén döntött
a II. Kerületi Önkormányzat 2013/2014 tanévre
szóló közoktatási pályázatairól. A támogatottak
listája a www.masodikkerulet.hu/hirdetotabla/
palyazatok oldalon megtekinthető.
Vigyáz rájuk a II. kerület
A korábbi évekhez hasonlóan a II. Kerületi Önkormányzat idén is láthatósági mellényeket adott az
iskolát kezdő elsős diákoknak. Tanévkezdéskor 37 első osztályba jutott el az autós, kerékpáros és
gyalogos közlekedésben egyaránt biztonságot jelentő mellény. Az Áldás utcai iskola 1 c osztályában
(képünkön) harminc kisdiák próbálta fel a hasznos ruhaneműt, a II. kerületben összesen 1017 gyer-
mek kapott „A II. kerület vigyáz rám!” feliratú láthatósági mellényt.
Felsőoktatási ösztöndíjpályázat
A II. Kerületi Önkormányzat 2013/2014. tanévre
kiírt felsőoktatási ösztöndíjpályázatára
szep­
tember 26-án
(csütörtök) 18 óráig postán
vagy személyesen jelentkezhetnek a felsőok-
tatási intézményben tanulmányokat folytató,
illetve ott tanulmányokat kezdeni kívánó és
a II. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező
diákok. A kiírás, a pályázati adatlap és a jöve-
delemnyilatkozat beszerezhető a Polgármesteri
Hivatal Művelődési Irodáján (1024 Mechwart
liget 1., 104., tel.: 346-5780, 346-5770), illetve
letölthető az önkormányzat honlapjáról: www.
masodikkerulet.hu