Page 24 - BP2011-09vegleges

Basic HTML Version

24. OLDAL
HIRDETÉS
BUDAI
POLGÁR
Curves Margit krt. Telefon: 315-0725
Margit krt. 43-45. 2/4. ( Mechwart ligetnél )
Aki belép ide, egy pillanat alatt elfelejti,
honnan érkezett. Maga mögött hagyja az
utca nyugtalan nyüzsgését, zaját, az otthon
gondjait, a munkahely feszültségeit. A szí-
nes, derűs miliő, a kedves fogadtatás, a tár-
sak vidámsága úgy hat, mint egy nyugtató
fürdő. Aztán az edzés: a „birkózás” a hidra-
ulikus gépekkel, a
„Meg tudom csinál-
ni”
elszántsága, majd pedig annak jóleső
nyugtázása, hogy
ma is tettünk valamit
magunkért
.
Mindez együtt: a Curves-
érzés.
A Margit körúti a magyarországi Curves Klu-
bok között a második legnagyobb, taglét-
száma közelíti az ötszázat. Az ide járók – 11
éves kislánytól 84 éves matrónáig – egyön-
tetűen vallják: az amerikai franchise alapján
világszerte elterjedt Curves-nek számtalan
előnye van minden más edzésformával
szemben. Elfoglalt dolgozó nők, családanyák
első helyen említik a rugalmasságot: reggel-
től estig bármikor jöhetnek, s azon nyomban
bekapcsolódhatnak az edzésbe. Előny, hogy
maga a köredzés mindössze 30 per-
cet vesz igénybe.
A körben elhelyezett gépek különböző test-
részeket, izomcsoportokat mozgatnak meg,
miközben a pulzus elkezd emelkedni. A gé-
pek közötti dobogókon végzett gyakorlatok
az elért pulzusszám megőrzését szolgálják.
Időről időre ki-ki ellenőrizheti, hogy szívve-
rése a korának megfelelő zsírégető tarto-
mányban van-e.
Aki jól dolgozik, 30 perc
alatt akár 500 kalóriát is eléget.
Márpedig itt csak jól lehet dolgozni.
Az edző-
lányok kedvesen, de határozottan nó-
gatják azt, aki lazítani próbál,
s válto-
zatos dobogós gyakorlatokkal gondoskodnak a
folyamatos lendületről. Ezért nekik különösen a
havonkénti mérésnél hálásak a nők, amikor ki-
derül, hogy karcsúbb lett a derék, keskenyebb
a csípő, laposabb a has.
A Curves-edzés lé-
nyege az egészségmegőrzés, erősítés
mellett az alakformálás, a zsírpárnák
fokozatos eltüntetése.
Na meg a vidámság, a jókedv! És persze a
játék. Kisiskolásokra emlékeztetően tudnak
meglett korú asszonyok is mókázni, elvégre
maguk közt vannak, férfiszemektől távol.
Jelmondata szerint ugyanis a Curves:
„Edzés
csak nőknek”
. Újabb előny a koedukált
edzőtermekkel szemben.
„Ez mind szép – mondhatják kisgyermekes
anyukák –, de hová tegyem a gyereket, amíg
én edzek?” Természetesen hozzák maguk-
kal!
Zsuzsi dadus számtalan játékkal
köti le a kicsik figyelmét, míg mamá-
juk csinosodik, szépül.
A Margit körúti Curves Klub nem csak evvel
a szolgáltatással jár élen az összes magyar-
országi klub között. Az alapfelszereltséget
jelentő nyolc gép helyett elsőként itt állí-
tottak be tizenegyet, hogy további izom-
csoportokat, testrészeket fejleszthessenek a
karcsúsodásra elszánt hölgyek.
Megtörténik, hogy valaki elmarad a klub-
ból, mert még sincs elég ideje edzésre jár-
ni; gondja van a gyerekkel; távolabb költö-
zött… Aztán nem sok idő múlva visszatér az
illető, mert rettenetesen hiányzik valami az
életéből.
A Curves-érzés.
Illés Lia
A nélkülözhetetlen Curves-érzés
ezzel a fantasztikus módszerrel:)
14 hónapja aktív, Curves klubba járó tagként
szeretném ha minél többen megismerkednének
www.edzescsaknoknek.hu
gradus
ad publikum
09.28.
szombat
18.00
Marczibányi Téri Művelődési Központ
Házigazda:
ECKHARDT GÁBOR
,
Liszt Ferenc-díjas
zongoraművész
Közreműködik:
KOVÁCS GERGELY
zongora
KOVÁCS ESZTER
zongora
KOVÁCS CSILLA
hegedű
www.marczi.hu
TINTAFOLT
KIGÚNYOLÓ
FRANCIA
VÁROS
FILMELŐHÍVÓ
ÉPÜLET-
SZÁRNY
NÉMET
ÉNEKESNŐ
... STEWARD
ÉNEKES
ELŐTAG:
HEGY
KEZDETE
FÖLDET
FORGAT
ANGOL
KÖLTŐ V.
A PINCÉBE
SZEGLET
DUBLIN
LAKÓI
VAN
NÉMETÜL
ÉSZAK
BASZK
SZERVEZE
ZEUSZ
KEDVESE
PLAKETT
CSERJÉS
TERÜLET
ESZTENDŐ
MORZE-
HANG
KÁRTYA-
JÁTÉK
KIEJTETT
BETŰ
BURKOLAT-
SÚLY
ERDÉLYI
VÁROS
BANKBAN
VAN!
EL SALVADOR
GK. JELE
ÚTSZAKASZ
PERZSA
URALKODÓ
REZSIM
LITER
ARGENTIN
AUTÓJEL
GOTOVAC
HŐSE
MUZSIKA
...VERBALE
ATTÓL
KEZDVE
REGÉNY-
TÁR VOLT
MÉTER
ANNYI MINT
RÖVIDEN
ASZTÁCIUM
FONÓ-
ESZKÖZ
ÉGITEST
KOTORÁSZ
KIMÉL
SZÉKES-
EGYHÁZ
UNCLE ...
... PAZ
RANG-
JELZŐ SZÓ
TÁRGYKÖR
ALTO
JOSKAR ...
OROSZ
VÁROS
JÓZSEF
ATTILA
VERSE
KERTI
SZERSZÁM
... KÁROLY
KABARÉ-
SZERZŐ V.
JELENLEG
OLASZ
FOLYÓ
IZOMKÖTŐ
VOLT
CELSIUS
KELETI
FÉRFINÉV
ANNO
RUHA
RÉSZE
REFOR-
MÁTUS RÖV.
ALATTOMOS
ENYHE
INTÉS
GALLY
ÉVEZRED
GÖRÖGÜL
MADRIDI
NAPILAP
ERŐSEN
MARKOL
MI
OROSZUL
SZERELEM-
ISTEN
ERDÉLYI
FOLYÓ
A
E
I
K
1
3
4
2
A rejtvény fő soraiban Edison gondolatát rejtettük el.
A 2013/15. számban megjelent rejtvény megfejtése: „Rossz dolog
ugyan az üres gyomor, de az üres szív még rosszabb”. A helyes megfej-
tést beküldők közül három kedves olvasónkat sorsoltuk ki, aki két-két
belépőjegyet nyert a Gradus ad publikum című estre, ami szeptem-
ber 28-án 18 órakor lesz a Marczibányi Téri Művelődési Központban.
A nyertesek: Horváth Imréné, Lányi Judit
és
Sas Ágnes.
Gratulá-
lunk, a nyereményeket személyesen vehetik át a művelődési központ-
ban. A nyereménnyel kapcsolatban a 06 70 453-4059 telefonszámon
kaphatnak további információt. Várjuk megfejtéseiket a
„Budai
Polgár rejtvénye”, 1022 Bimbó út 1-5.
vagy
peter.zsuzsanna@
masodikkerulet.hu
címre legkésőbb 2013. szeptember 27-ig.