Page 23 - BP2011-09vegleges

Basic HTML Version

2013/17 – szeptember 13.
MOZAIK
23. OLDAL
„Neked egy tincs, neki nagy kincs”
Sokan nem is tudják, hogy levágott hajuk
kincset is érhet, amellyel másokon segíthet-
nek. A rákkal küzdő gyerekeknek nagy lelki
megpróbáltatást jelent, hogy a kezelés követ-
keztében elveszíthetik hajukat. Egy kerületi
gyerekfodrászat vezetője elhatározta, hogy a
maguk eszközeivel segítenek a kis betegeken:
ingyen vállalják a parókakészítésre szánt tin-
csek szakszerű levágását, tárolását és átadását
a Gyermekrák Alapítványnak. A cél az, hogy
minél több rászoruló gyermek jusson hozzá
igazi hajból készült parókához.
Dömény Gabriella
öt évvel ezelőtt amerikai
tapasztalatok alapján nyitottameg gyerekfod-
rászatát egy budai bevásárlóközpontban:
– Régi vágyam volt, hogy a levágott hajtin-
csek ne a szemétbe kerüljenek, hanem segít-
hessünk velük a hajukat elveszítő gyerekeken.
Idén márciusban indult el a hajadományozá-
si programunk, és az a tervünk, hogy ingyen
vágjuk le azoknak a kislányoknak a haját, akik
(szüleik segítségével) felajánlják a hajukat pa-
rókakészítésre. Az elmúlt hónapokban közel
20 kislány vállalkozott már arra, hogy rövid
frizurát csináltatva segítsen a beteg gyere-
keknek.
A cégvezető elmondta: nem mindegy, hogy
a levágott hajat hogyan vágják és tárolják. Kis
tincsekben kell levágni és újságpapírra tenni,
hogy ne legyen elektrosztatikus töltése. A tin-
cseket egyenként begumizzák, összehajtogat-
ják, és így jut el a parókakészítőhöz. A levágott
hajnak legalább 22-25 centiméter hosszúnak
kell lennie, mert a parókakészítésnél ebből a
hosszúságból még sok el fog veszni.
– Az igazi hajból készült paróka sokkal ter-
mészetesebb hatást kelt, és nem viszket tőle
a fejbőrük sem. A rákbetegségben szenve-
dő, hajukat elveszített gyerekek többsége azt
szeretné, ha olyan parókát kaphatna, amely a
lehető leginkább hasonlít egykori saját hajá-
ra. Egyetlen paróka elkészítéséhez 4-5 kislány
haját kell levágnunk, tárolnunk és elkülde-
nünk. A szülők és a gyerekek nagyon pozitívan
álltak a kezdeményezésünkmellé, leginkább a
II. kerületből, de legutóbb Vonyarcvashegyről
is érkezett egy anyuka a kislányával.
Eddig a legkisebb adományozójuk 5 éves
volt, a legnagyobb 12. A hajvágás után min-
denki kap egy kitűzőt és egy emléklapot,
amelyben megköszönik a segítségét, ezen-
kívül fotó is készül az adományozóról, amely
felkerül a fodrászat honlapjára.
A hatéves
Tardi Léna
édesanyjával érkezett,
hogy levágassa a haját:
– A Fajd utcai óvodába járok, és a Rutén ut-
cában lakunk. Máskor is voltammár fodrász-
nál, akkor csak picit vágtak a hajamból, most
viszont már csak a vállamig fog érni. Paróka
lesz a levágott hajamból, és olyan beteg gyere-
kek kapjákmajd, akikneknincs hajuk. Nagyon
örülök, hogy más gyerekeknek segíthetek.
Léna édesanyja,
Pataki Barbara
elmesélte,
hogymár régóta szerették volna levágatni Léna
haját.
– Léna sokkal könnyebben belement a
hajvágásba, mert átérzi a hajadományozás
felelősségét és fontosságát. Tudja, hogy neki
ugyan rövidebb lesz a haja, de jó dolgot tesz
vele, segítve másokon.
L
udwig
D
óra
A
HetiVálasz
havi melléklete
www.hetivalasz.hu
Keresse a
szeptember 19-i
számban!
a Duna két partján
Az
összefogás
lapja
Pest-budai
Látkép
Amennyiben a gyermeke
haja parókakészítésre
alkalmas, és Önök azt
szívesen felajánlanák a Gyer-
mekrák Alapítványnak, várják
Önöket a Rózsakert Bevásárlóköz-
pontban, a Tincses Sziget Gyermek-
fodrászatban, ahol ingyen levágják
a gyermek haját. Bejelentkezéshez, kérjük, hívja
a 06 20 332-2333-as telefonszámot!
Cintia 14 éves,
és már három éve küzd a rákkal.
A daganatellenes terápia mellékhatásaként elvesz-
tette haját, ez lelkileg egyre jobban megviselte.
Megpróbálta műhajból készült parókával pótolni
a haját, de ez nem segített. A Tincses Szigettel
közösen elindított „Neked egy tincs, neki nagy
kincs” elnevezésű programnak köszönhetően a
felajánlott hajtincseket felhasználva a Gyermekrák
Alapítvány elkészíttette és átadta Cintiának a régen
várt valódi hajból készült parókát. Ez a paróka szinte
ugyanolyan, mint amilyen az eredeti haja volt.