Page 21 - BP2011-09vegleges

Basic HTML Version

2013/17 – szeptember 13.
KÉK HÍREK
21. OLDAL
Vigyázzunk értékeinkre!
A rendőrségi jelentések szerint a nyár folyamán
a II. kerületben számos lopás történt a lakók
figyelmetlensége miatt. A szünidő alatt sokan
utaztak el úgy, hogy nyitva hagyták az ablakot
vagy az ajtót. A tolvajok így könnyűszerrel jutot-
tak zsákmányhoz: az eltűnt tárgyak között van
emlékgyűrű, ezüsttálca, fényképezőgép, készpénz
és telefon is. A hatóság minden esetben nyomo-
zást indít, ugyanakkor felhívja a figyelmünket
arra, hogy legyünk körültekintőbbek olyankor,
amikor elmegyünk otthonról.
Az augusztus 20-ai hosszú hétvégén több
gépkocsit is feltörtek a II. kerületben. Az ese-
tek többségében az üléseken hagyott értékek
csábították az alkalmi tolvajokat, akik az ajtó
vagy az ablak megrongálásával, illetve annak
betörésével könnyedén és gyorsan hozzájutottak
az értékes tárgyakhoz. A tapasztalatok szerint
egy mobiltelefon vagy éppen egy kisebb táska,
kabát is vonzza a tolvajokat, de sok esetben tűnt
el irat, laptop, sőt, még egy gitár is „új gazdára”
talált. A rendőrség kéri, hogy ne hagyjunk semmit
a parkoló gépjárműben jól látható helyen.
BMW típusú autót loptak el augusztus 23-án
a Pusztaszeri úton. Az ismeretlen elkövetővel
szemben a hatóság nyomozás indított. Az autó
becsült értéke 5 millió forint.
Hétvégi házba tört be ismeretlen elkövető a
Kond vezér utcában. A tolvaj levágta az ajtót
védő lakatot, és az ingatlanból festményeket vitt
magával több százezer forint értékben. A nyo-
mozás még folyamatban van.
BRFK II. KERÜLETI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Rómer Flóris utca 10.
Tel.: 346-1800, 346-1821, 346-1840
E-mail: 02rk@budapest.police.hu
Seres Ernő
őrnagy, kapitányságvezető szerint
az elmúlt tanévben is bebizonyosodott, hogy
a jól látható rendőri jelenlétnek és a fokozot-
tabb közúti ellenőrzésnek az iskolák környé-
kén jelentős visszatartó ereje van.
– A közlekedésbiztonság szempontjából
veszélyeztetettebb iskoláknál minden reggel
és délután fokozott rendőri jelenlétet biztosí-
tunk, de a kollégáimvisszatérő jelleggel ellen-
őrzik a többi oktatási intézményt is, amelyhez
nagy segítséget nyújt a Városrendészet és
a polgárőrség állománya is. A gyermekek a
legsérülékenyebbek, legyen szó közlekedési
balesetről vagy bűncselekményről, mert élet-
korukból adódóan nem érzik a veszélyt, ezért
különösen fontos a szülői példamutatás, a biz-
tonságos közlekedésre való nevelés és a bűn-
megelőzés.
Nagyobb biztonságban a kerületi iskolások
Újraindult az Iskola rendőre program,
amelynek keretében a II. Kerületi Rendőrka­
pitányság munkatársai a tanítási időszakban
kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák
biztonságára és a gyermekek oktatására.
A II. kerületi Rendőrkapitányság vezetője
azt is hozzátette, hogy az
Iskola rendőre
prog-
ram legfőbb célja a kisiskolások balesetmen-
tes közlekedésének elősegítése, valamint a
gyermekek biztonságát veszélyeztető ténye-
zők megszüntetése. A rendőrkapitányság
statisztikái szerint egyértelműen kimutat-
ható, hogy mely frekventált területeken van
nagyobb szükség az állandó rendőri ellenőr-
zésre, de a lakosságtól érkező bejelentésekre
is figyel a hatóság. A II. kerületben található
oktatási intézmények nagy többsége elége-
dett a programmal. Ezt igazolják a rendőrség-
hez érkezett visszajelzések is. A hatékonyabb
bűnmegelőzési munka érdekében a rendőr-
kapitányság és az oktatási intézmények ve-
zetői szoros munkakapcsolatot tartanak fent.
Seres Ernő szerint idén hasonlóan nagy
intenzitással és lendülettel indulnak neki a
tanévnek, és igyekeznek minél több intéz-
ménnyel felvenni a kapcsolatot, egyúttal be-
indítani a bűnmegelőzési oktatást is. Tapasz-
talatai szerint ez a korosztály nagyon fogékony
még, ezért nélkülözhetetlen a gyermekek vé-
delme érdekében tett minden egyes lépés.
Zsebtolvaj az ételbárban.
Egy étkezde vendégétől próbált pénztárcát lopni egy 36 éves
zsebtolvaj, de a gyanúsan viselkedő férfit hamar elfogták a közelben figyelő nyomozók.
Az augusztus 28-ai esetet vizsgálva a II. kerületi Rendőrkapitányság Zseblopási Alosztályának
munkatársai hamar kiderítették, hogy a férfi nemcsak a II. kerületben, hanem a főváros más
városrészeiben is gyakran lopott értékeket kávézókban, galériában vagy éppen szoláriumban.
A nyomozók a zsebtolvajt őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte az előzetes letartóztatását.
Alvó embert loptak meg.
Előzetes letartóztatásban várja sorsát az a két személy,
akik a Széll Kálmán téren loptak meg egy férfit augusztus 31-én éjjel. A sértett az
állomáson várakozó villamoson elaludt, a tolvajok így könnyen ki tudták venni a
nadrágzsebéből a telefonját és a pénztárcáját. A forgalmas csomóponton szolgála-
tot ellátó nyomozók a helyszínen elfogták a két férfit. Őrizetbe vették őket, a Pesti
Központi Kerületi Bíróság pedig elrendelte előzetes letartóztatásukat.