Page 2 - BP2011-09vegleges

Basic HTML Version

2. OLDAL
KÖZÉRDEKŰ
BUDAI
POLGÁR
BUDAI
POLGÁR
A II. Kerületi Önkormányzat lapja ISSN 1419-0923
Felelős kiadó:
Megjelenik kéthetente, 50 000 példányban
Budai Polgár Nonprofit Kft.
,
ügyvezető igazgató:
Balaton Balázs
(balaton.balazs@masodikkerulet.hu)
Főszerkesztő:
Tóth Ildikó
(toth.ildiko@budaipolgar.hu)
Szerkesztők:
Ludwig Dóra
(ludwig.dora@budaipolgar.hu)
Szabó Gergely
(szabo.gergely@budaipolgar.hu)
Péter Zsuzsanna
(peter.zsuzsanna@budaipolgar.hu)
Fotók:
Eisenmann József
(eisenmann.jozsef@budaipolgar.hu)
Szerkesztőség:
Tördelés:
Nyomda:
Terjesztés:
1022 Bimbó út 1–5., (telefon/fax: 316-3410),
e-mail: szerkesztoseg@budaipolgar.hu
Metagraphix Bt.
Ringier Kiadó Kft. Nyomda, felelős vez.: Bertalan László ig.
Göncruszka Kft.
A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
Következő megjelenés: 2013. szeptember 27., lapzárta: 2013. szeptember 18. Az apróhirdetések feladásának határideje 2013. szeptember 20.
Apróhirdetés-felvétel új helyszínen: II. Kerületi Városfejlesztő Zrt., 1024 Keleti Károly u. 15/a
HIVATALI NYITVA TARTÁS
BUDAPEST II. Kerületi Polgármesteri Hivatal,
1024 Mechwart liget 1.
Postacím:
1277 Budapest 23.,Pf. 21.
K
özponti telefon: 346-5400
Központi fax: 346-5592
Internet:www.masodikkerulet.hu
E-mail: info@masodikkerulet.hu
hétfő: 13.30-18.00
szerda: 8.00-16.30
péntek: 8.00-11.30
A Polgármesteri Hivatal kihelyezett irodái
Lakosságszolgálati Csoport
1024 Margit körút 25/c
Tel.: 346-5734
hétfő: 8.00-18.00
kedd: 8.00-16.00
szerda: 8.00-16.30
csütörtök: 8.00-16.00
péntek: 8.00-13.30
Adócsoport
1027 Frankel L. út 7-9.
Tel.: 346-5400
hétfő: 13.30-18.00
szerda: 8.00-16.30
péntek: 8.00-11.30
Építésügyi Iroda
1024 Margit krt. 43-45.
Tel.: 346-5443
Fax: 346-5480
hétfő: 13.30-18.00
szerda: 8.00-16.30
péntek: 8.00-11.30
Igazgatási Iroda Ipar
és Kereskedelmi Csoport
1024 Rómer F. u. 4.
Tel.: 346-5536
hétfő: 13.30-18.00
szerda: 8.00-16.30
péntek: 8.00-11.30
Szociális és Gyermekvédelmi Iroda
1024 Káplár utca 2/c-d. Tel.: 346-5700
hétfő: 13.30-18.00
szerda: 8.00-16.30
péntek: 8.00-11.30
Pesthidegkúti ügyelet
1028 Rezeda u. 10. Minden páros pénteken 8–11.30-ig.
Városrendészeti és Környezetvédelmi Iroda
Környezetvédelmi Csoport
1024 Rómer F. u. 4.
Tel.: 346-5724
Fax: 346-5791
hétfő: 13.30-18.00
szerda: 8.00-16.30
péntek: 8.00-11.30
Ügyfélszolgálati és
Bűnmegelőzési Csoport
1024 Buday László u. 5/c
Ügyfélszolgálat: 346-5678
Panaszbejelentés: 346-5679
Fax.: 346-5649
Ingyenes zöld szám:
06 80 204-965
hétfő: 13.30-18.00
szerda: 8.00-16.30
péntek: 8.00-11.30
Parkolási Csoport
Ügyfélszolgálat:
Frankel Leó út 3.
Tel.: 346-5599
Fax: 336-2372
E-mail: parkolas@masodikkerulet.hu
hétfő, kedd és csütörtök:
9-17
szerda: 9-18
péntek: 9-16
Az irodavezetők és az önálló csoportvezetők minden hétfőn félfogadási időben fogadnak.
Hidegkúti Rendészeti Központ
Városrendészet,
Rendőrség
1028 Rezeda utca 10.
Tel.: 274-6073 (0-24 órás ügyelet)
Tel.: 274-7063 (Rendőrség, hétfőt-péntek: 8.00–16.00)
E-mail: hrk@masodikkerulet.hu
Városrendészet:
hétfő: 13.30-18.00
szerda: 8.00-16.30
péntek: 8.00-11.30
Rendőrség:
hétfő-péntek: 8.00–16.00
KÖZTERÜLETI BEJELENTÉS és APróhirdetés feladása a budai polgárba
Ügyfélszolgálat és tájékoztatás
Apróhirdetés feladása
II. Kerület Kártya-ügyintézés
1024 Keleti Károly u. 15/a
Tel.: 599-9222
(Hétvégén is telefonos ügyelet 9–18-ig)
hétfő: 9.00–12.00, 13.00-20.00
kedd–csütörtök: 9.00–12.00,
13.00–18.00
péntek: 9.00–12.00,
13.00–16.00
Szabálysértési iroda
II. és III. kerület
Szabálysértési Iroda
1024 Margit körút 25/c
Tel.: 346-5730; fax: 346-5749
hétfő: 13.30–18.00
szerda: 8.00–16.30
péntek: 8.00–11.30
Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala
1024 Margit krt. 47–49.
Okmányügyintézés
1024 Margit krt. 47–49.
Időpontfoglalás
Tel.: 346-5602
Web: www.magyarorszag.hu
A helyszínen személyesen
Hétfő: 8.00–18.00*
Kedd: 8.00–16.00*
Szerda: 7.00–16.30*
Csütörtök: 8.00–16.00*
*technikai szünet:
12.15–13.00
Péntek: 7.00–13.00
Kihelyezett Iroda Pesthidegkút
1028 Máriaremetei út 37.
Tel.: 376-5966
Időpontfoglalás
Tel./fax: 376-8678
Web: www.magyarorszag.hu
A helyszínen személyesen
Gyámhivatal
1024 Margit krt. 47-49., I. emelet
Általános információ és tájékoztatás
Tel.: 346-5750, fax: 346-5751
Hétfő: 13.30–18.00
Szerda: 8–16.30
Péntek: 8–11.30
TÁRSASHÁZI TANÁCSOK.
Minden kedden 17 órától ingyenes jogi tanácsadás társasházi
közös képviselőknek (1024 Mechwart liget 1.)
A CIVIL SZERVEZETEK
szakreferense, Szigeti Szilvia minden hónap első hétfőjén 15–17-ig
fogadóórát tart (1024 Mechwart liget 1., tel.: 346-5408).
FIGYELEM!
A lomokat csak
az elszállítást
megelőző napon,
18 órától lehet kitenni
a lakóházak elé.
Lomtalanítás
szeptember 13. és 19. között!
Veszélyeshulladék-gyűjtés
A lomtalanítás napján – minden körzetben kijelölt helyen
– térítésmentesen veszik át a háztartásban felgyülemlett
veszélyes hulladékokat. A gyűjtőpontok helyszínéről is a kiküldött
hírlevélben tájékoztatják a lakókat.
1. körzet (szeptember 13.)
Árpád fejedelem útja–Üstökös utca párat-
lan oldala–Gül Baba utca páratlan oldala–
Vérhalom utca páratlan oldala–Bimbó út
páratlan oldala–Gábor Áron utca páratlan
oldala–Pusztaszeri út páratlan oldala–
Szépvölgyi út–Árpád fejedelem útja.
2. körzet (szeptember 14.)
Bem rakpart–Csalogány utca–Széll Kál-
mán tér–Szilágyi Erzsébet fasor–Gábor
Áron utca páros oldala–Bimbó út páros
oldala–Alsó Törökvész út páratlan oldala–
Vérhalom utca páros oldala–Gül Baba utca
páros oldala–Üstökös utca–Bem rakpart.
3. körzet (szeptember 15.)
Gábor Áron utca páros oldala–Pusztaszeri
út páros oldala–Szépvölgyi út–Csatárka
utca páratlan oldala–Kapy utca páratlan
oldala–Csévi utca páratlan oldala–Kele-
men László utca páratlan oldala–Hűvös-
völgyi út páratlan oldala–Nagykovácsi
út–Szép Juhászné útja páratlan oldala–Bu-
dakeszi út–Szilágyi Erzsébet fasor–Gábor
Áron utca páros oldala.
4. körzet (szeptember 16.)
Kelemen László utca páratlan oldala–Kapy
utca páros oldala–Csatárka utca páros
oldala–Szépvölgyi út–Hármashatárhe-
gyi út–Szépvölgyi dűlő–Szépvölgyi út–
Kecskehegyi út–Glück Frigyes út–Szipka
utca–Völgy utca páros oldala–Hűvösvölgyi
út páratlan oldala–Kelemen László utca
páros oldala.
5. körzet (szeptember 17.)
Glück Frigyes út–Kecskehegyi út–Szépvöl-
gyi út–Szépvölgyi dűlő–Hármashatárhegyi
út–II. ker. határa–Budapest határa–Tátra
utca páros oldala–Hímes utca páros olda-
la–Máriaremetei út páratlan oldala–Hideg-
kúti út páros oldala–Kővári út páratlan
oldala–Cenk utca páros oldala–Kőhegyi
út páros oldala–Glück Frigyes út.
6. körzet (szeptember 18.)
Hűvösvölgyi út páratlan oldala–Hidegkúti
út páratlan–Máriaremetei út páros olda-
la–Hűvösvölgyi út páros oldala.
7. körzet (szeptember 19.)
Budakeszi út–Szép Juhászné út páros
oldala–Nagykovácsi út–Hűvösvölgyi út
páros oldal–Völgy utca páros oldal –Szipka
utca–Kőhegyi út páratlan oldal–Cenk utca
páratlan oldal–Kővári út páros oldal–Hű-
vösvölgyi út–Máriaremetei út páratlan
oldal–Hímes utca páratlan oldal–Tátra
utca páratlan oldal–Budapest határ–Bu-
dakeszi út.
A II. kerületben a tavaly bevált terv alap-
ján ütemezik a lomtalanítást. A hulla-
dékot a Fővárosi Közterület-fenn-
tartó (FKF) Zrt. hét kisebb körzetre
osztva, rövid idő alatt szállítja el
szeptember 13-19. között.
A lomok kikészítésének és el-
szállításának pontos időpontjáról
azFKFmindenháztartást és társas-
házat értesít, a Városrendészeti és
Környezetvédelmi Iroda pedig szó-
rólapokon és a www.masodikkerulet.
hu oldalon naponta frissülő információ-
kon keresztül tájékoztatja a lakókat.
A lomtalanítás rendezett lebonyolítása érdekében a Városrendé-
szet és a II. Kerületi Rendőrkapitányság folyamatosan járőrözik a
városrészben. Az együttműködés tavaly mintaszerű volt és gördü-
lékenyen zajlott a lomtalanítás, amit nagyban segített, hogy a lakók
betartották a kérést: csak a lomok kikészítésének napján 18 órától
tegyék utcára a lomokat.
Vajthó Gábor,
a Városrendészet vezetője arra hívja fel a figyelmet,
hogy a közterület és a közrend megóvásában ezzel megelőzhető, hogy
a lomozók kaotikus állapotokat teremtsenek a II. kerületben.
– A közterület-felügyelők már a lomtalanítást megelőző héten 24
órás ügyeletet tartanak, és a lomtalanítás ideje alatt is folyamatos
szolgálatot látnak el a rendőrséggel közösen. A lakók figyelmét arra
is szeretném felhívni, hogy saját biztonságuk érdekében a lomtala-
nításkor ne fogadják el a felkínált segítséget a kipakoláskor a lomo-
zóktól, és ne engedjenek be idegen személyt a házukba.
A lomok szállítási időpontja és a körzetek határai