Page 17 - BP2011-09vegleges

Basic HTML Version

2013/17 – szeptember 13.
KULTÚRA
17. OLDAL
Nem ijesztette el a szeles idő a Kaláka-rajongókat attól, hogy szeptember elsején szabadtéren hallgassanak
megzenésített Weöres Sándor-verseket a Klebelsberg Kultúrkúria szabatéri színpadán. A költő születésének
100. évfordulója alkalmából kicsikhez és nagyokhoz szóló költeményeit, fordításait adta elő a Kaláka.
Gryllus Dániel, a Kossuth-díjjal és a II. Kerület Emlékéremmel kitüntetett együttes vezetője elmondta, hogy
az általuk megzenésített Weöres Sándor-versekből az idén ősszel lemez is születik.
A koncerten vidámabb és romantikusabb hangulatú versek váltogatták egymást. A
Rock and
roll
című költemény gyors ritmusára a közönség fiatalabb tagjai közül többen táncra is per-
dültek. Amikor a zenekar arra kérte a nézőket, hogy változzanak szajkóvá, mindenki
kísérletet tett arra, hogy megismételje a „Tanári kari karika, Papíripari paripa”
sorait. A vers közepe táján a közönség nagy része „elesett”, és onnantól együtt
nevetett a zenészekkel, akiknek így is sikerült elénekelniük a nyelvtörő verset.
Gryllus Dániel szerint Weöres egész költészete olyan volt, mint az aznapi
koncert.
– Gyerekeknek éneklünk felnőtteknek szánt verseket, de ez nem baj,
nem árt a gyerekeknek! Emlékszem, amikor a kétéves unokámmal
mentünk a lépcsőházban, és azt énekelte, hogy: „Lehetettem volna
oktató, nem ily töltőtoll koptató…” Nem kifejezetten gyermekvers,
mégis működött a ritmusa miatt.
Láng Zsolt
polgármester
minden évben ellátogat a hi-
degkúti fesztiválra, idén már
nyolc hónapos kisfiát is elhozta
magával.
– Ha csak tehetem, mindig el-
jövök a nyári fesztiválra, az idei
jubileumi rendezvény pedig különösen szépnek
és gazdagnak ígérkezett. Ez alatt a pár nap alatt
számtalan színvonalas produkciót láthattunk, több
kiállítás is nyílt. Minden korosztály találhatott a
maga ízlésének megfelelő előadást és programot.
Köszönet illeti ezért a szervezőket és a fellépőket.
Remélem, a művészeti fesztivál szép hagyománya
még sok éven keresztül bearanyozza a II. kerületiek
számára a nyár utolsó napjait.
Varga Mihály
nemzetgazdasági
miniszter
a fesztivál nyitó és záró kon-
certjét is megtisztelte jelenlétével, utóbbi
eseményre az egyik lánya is elkísérte.
– Nem először jöttem ki erre a fesz-
tiválra, a tavalyi nyitó ünnepségen is
részt vettem. A már hagyományosnak
mondható nyár végi rendezvénysorozat egész Buda-
pestről ide csábítja a művészetek és a kultúra barátait.
Nagyon értékesnek tartom a helyi közösségeket, a helyi
kezdeményezéseket. Még sok hasonlóra lenne szüksége
az országnak, hiszen ez teszi erőssé a nemzetet. Idén az
Amadinda és Presser Gábor koncertjét, valamint a
Viva,
Verdi!
című gálaestet láttam-hallottam – nem mintha
csupán a zenei programok vonzanának, de elfoglaltsága-
im miatt most csak ennyi időt tölthettem a Klebelsberg
Kultúrkúriában.
Hajós Kristóf
A hatéves Kristóf nagy lel-
kesedéssel és kezében egy
furulyával nézte végig
A
rézerdő lakói
című zenés
játékot, amelyet
Méhes
Csaba
és a
Brass in the Five
adott elő. Kristófék Pesthidegkúton laknak, és
rendszeres látogatói a fesztiválnak.
– Anyukámmal és a testvéremmel jöttünk
el. Nagyon tetszett az előadás, mert vicces
volt, és sok zene volt benne. Én még csak egy
picit tudok zenélni, de szeretnék komolyab-
ban tanulni. Legjobban a zenés előadásokat
szeretem, és lehet, hogy ha nagy leszek, én
is zenész leszek.
Szirmai Ágnes
Idén először a Magyar Vöröskereszt
szervezésében véradásra jelentkez-
hettek a fesztivál látogatói.
– Korábban nagyon ódzkodtam a
véradástól, de amikor a hozzám ha-
sonlóan szintén nullás vércsoportú
bátyámat műtötték, és kiderült, hogy nincs elég ilyen
vércsoportú vér, felülemelkedtem a szorongásomon.
A nullás vércsoportú csak nullástól kaphat, de bárkinek
adhat. Azóta többször is voltam véradáson, és nagy
örömmel láttam, hogy egy ilyen vidám rendezvényen is
jelen vannak a vöröskeresztesek. Remélem, minél töb-
ben élnek a lehetőséggel. A fesztivált nagyon élvezem,
az előző években többször kilátogattam már, főleg az
esti koncertekre, színházi előadásokra.
Kovács Ferenc
A budai komposztmesterek
standjánál apa és fia hall-
gatta nagy érdeklődéssel a
komposztálási tudnivalókat.
– Solymáriak vagyunk, és
már sok éve vissza-visszajá-
runk a nyári fesztiválra, mert a lelkülete közel
áll hozzánk. Szép nyárbúcsúztató program.
A feleségem és a kislányom a
Bors nénit
nézik
éppen – a kislányom már fenn is van a szín-
padon −, a fiam pedig nagy természetbarát,
minden érdekli, ami ezzel kapcsolatos, így a
komposztálás is. Mi a feleségemmel az esti
koncerteket szeretjük. Ha nem ütközik a nya-
ralással, jövőre is kilátogatunk a Kultúrkúriába.
Százlábú Kaláka-koncert
Gina Gianotti (középen zöld ruhában) és Láng Zsolt az olasz-
országi múzeumházakat bemutató fotókiállítás megnyitóján
Az ünnepi gálaműsor két szereplője, Bojtos Károly,
az Amadinda Ütőegyüttes tagja és Presser Gábor
Láng Zsolt, Varga Mihály és Dolhai István vágták fel
a 15 éves fesztivál születésnapi tortáját
A fesztivál a Nemzeti Kultúrális Alap támogatásával valósult meg
A rendezvény fő támogatója a II. Kerületi Önkormányzat
A
z oldalt összeállította
: P
éter
Z
suzsanna és
N
ovák
Z
sófi
A
liz
búcsúzott a nyár