Page 15 - BP2011-09vegleges

Basic HTML Version

2013/17 – szeptember 13.
AJÁNLÓ
15. OLDAL
Írni mindenki megtanul az iskolában. Persze amikor le kell ülni és megfogalmazni egy
hivatalos levelet, egy kényes helyzetet, egy bensőséges vallomást... Kapolcson, a színpadon
alkalmi verseket rögtönöztünk meghívott költővendégekkel, mire az egyik biztonsági őr srác
elismerőleg csóválta fejét: nem semmi, pár perc alatt rímes-ritmusos szöveget rittyentünk! Ő,
hetekig facsarta az agyát a versen, amit kedvesének írt. Bizony, az írás készség, akár a rajzolni
vagy énekelni tudás.
Egyben persze önismeret, terápia, ima, meditáció. Tíz évig tanítottam a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetem diákjait az önkifejezés fortélyaira, és immár második éve várom a jelentkezőket
a Marczibányi Művházban hétfő esténként tartott alkalmakra. A részletes tematikát
bárki megnézheti a Marczi honlapján vagy az enyémen, a lényeg a közössé-
gi alkotás felszabadult légköre, a humor, a gyakorlatokhoz használt
izgalmas szövegek erőtere. Szóba kerül szerelem és halál, em-
lékezés és gyerekkor, reklámvilág és abszurd, párkapcsolat
és karikatúraszerű ábrázolásmód. Tanulunk trükköket
és cseleket, kipróbálunk minél több írásmódot.
Sarlatánság azonnali írói karriert, tökéletes
gyógyulást, dúsgazdagságot és harmonikus
párkapcsolatot ígérgetni, ám egy biztos:
a félév végére fürgébben mozog a toll,
mint előtte. Lesz választék a stí-
lusban, és könnyen lehet, hogy
kapásból eszünkbe jut, milyen
veszélyei vagy előnyei lehet-
nek egyik vagy másik ki-
választott módszernek.
Aki nemhiszi, jöjjön el,
és járjon utána!
Lackfi János
A Biblia régészete
címmel történelmi előadás-
sorozat indul a Marczibányi Téri Művelődési
Központban. Az előadó,
Antalffy Péter
történész
a legújabb kutatási eredmények segítségével
igyekszik feltárni a Bibliában megőrződött
szövegek történetiségét az eredetüktől az Új-
szövetség születéséig.
SZEPTEMBER 26.:
A szöveg eredete és
környezete: vallások és kultúrák a Kelet-
Mediterráneumban.
OKTÓBER 10.:
Az ószö-
vetség mítoszai és ókori keleti párhuzamai:
Édenkert, Vízözön, Ábrahám és Ur városa.
OK-
TÓBER 24.:
Egyiptom és az elveszett Exodus
– József, Mózes és az identitás eredete.
NOV-
EMBER 7.:
Szentföldi honfoglalás és az eredet
problémái: Jerikó falai.
NOVEMBER 21.:
So-
semvolt királyság? Dávid, Salamon és Sesonk
fáraó.
DECEMBER5.:
Nagyhatalmakküzdőtere:
Asszíria, Núbia és Izrael vége.
DECEMBER 19.:
Jeruzsálemeleste: fogság és túlélés azÚjbabiloni
birodalomban.
JANUÁR 2.:
Szekták, messia-
A biztonsági őr szerelme
Kreatív írás a Marczibányin
A Biblia régészete
Belépő: 800 Ft. Diákok és nyug-
díjasok kedvezményesen 500 Ft-ért válthatnak
belépőt kizárólag a helyszínen. Felnőtt bérlet:
7000 Ft/10 alkalom. Diák- és nyugdíjasbérlet: 4500
Ft/10 alkalom, amely helszínen váltható. Az elő-
adások 18 óra-
kor kezdődnek,
időtartamuk 90
perc. További
információ: tel.:
212-2820,www.
marczi.hu.
nizmus és a holt-tengeri tekercsek: a helle-
nizmus árnyékában.
JANUÁR 16.:
Róma és a Szentföld: a zsidó
háború és a Templom lerombolása.
JANUÁR
30.:
Misztériumok, orgiavádak és az üdvözülés
ígérete: A kereszténység eredete.
Az irodalom élni tanít.
A Balassa Irodalmi Műhely keddenként 17–20 óra között a Marczibányi Téri
Művelődési Központban tart foglakozásokat szeptember 17. és november 19. között. A műhelyt
Reményi
József Tamás
szerkesztő, kritikus vezeti. Az összesen tíz alkalom programja
Szvoren Edina: Nincs, és ne is
legyen, Tóth Krisztina: Akvárium, Tompa Andrea: Fejtől s lábtól, Nagy Gabriella: Üvegház
című regények
elemző feldolgozása közösen. Részvételi díj: 25 000 Ft/10 alkalom, 3000 Ft/alkalom. Információ, jelentkezés:
Juszcák Zsuzsa, tel.: 06 70 335-6285. juszcak.zsuzsa@marczi.hu.
Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Tel.: (06 1) 212-2820
Fax: (06 1) 212-4885
marczi@marczi.hu, web: www.marczi.hu
Marczibányi Téri Művelődési
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Telefon: (06 1) 212-2820
Fax: (06 1) 212-4885
Web: www.marczi.hu
Marczibányi Téri Művelődési Központ
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Tel.: (06 1) 212-2820
Fax: (06 1) 212-4885
marczi@marczi.hu, web: www.marczi.hu
Marczibányi Téri Művelődési Kö
1022 Budapest, Marczibányi té
Tel.: (06 1) 212-2820
Fax: (06 1) 212
marczi@marczi.hu, web: www.mar
Marczibányi Téri Művelődési
1022 Budapest, Marczibányi tér 5/a
Telefon: (06 1) 212-2820
Fax: (06 1) 212-4885
Web: www.marczi.hu
NEIL YOUNG SÉTÁNY
NYS KLUBKONCERT
09.21. szombat 19.00
Huzella Péter, Jenei Szilveszter, Rátóti Zoltán,
Tóth István
GUZSALYAS
CSÁNGÓ TÁNCHÁZ
09.19. csütörtök 20.00
BALOGH KÁLMÁN ÉS
A GIPSY CIMBALOM BAND KONCERT
(Balogh Kálmán, Bede Péter, György Mihály,
Kovács Ferenc, Frankie Látó, Novák Csaba)
FANFARA COMPLEXA MOLDVAI TÁNCHÁZ
09.26. csütörtök 20.00
SZERET EGYÜTTES KONCERT
(Vizeli Balázs, Tintér Gabriella, Mester László,
Szabó Csobán Gergő, Koncz Gergely,
Szabó Dániel)
SZIGONY GYIMESI ÉS MOLDVAI TÁNCHÁZ
KOvÁcS KATI
KONCERT
09.27. péntek 19.00
A Bibliáról a történész szemével
KREATÍV ÍRÁS
kurzus
középiskolásoknak és fel-
nőtteknek minden hétfőn
19.00-20.30, szeptember 16-tól
12 alkalommal. A foglalkozásokat
Lackfi János József Attila-díjas író,
költő vezeti. Részvételi díj: régi
tagoknak: 24 000 Ft/bérlet vagy
2500 Ft/alkalom, új jelentkezők-
nek: 30 000 Ft/bérlet vagy 3000
Ft/alkalom. Információ: 212-2820
(1022 Marczibányi tér 5/a).