Page 12 - BP2011-09vegleges

Basic HTML Version

12. OLDAL
AJÁNLÓ
BUDAI
POLGÁR
Örökségvédelmi napok a II. kerületben
Mit rejt a KSH elnökének dolgozószobá-
ja? Miként hirdetik ki az utolsó pillanatig
szigorúan titkos GDP-adatokat? Egyebek
mellett ezekre a kérdésekre kaphatnak
választ, akik
szep­tember 21–22-én
ellátogatnak a Központi Statisztikai Hiva-
talba. Az intézmény a Kulturális Örökség
Napjai és a Statisztika Nemzetközi Éve –
2013 programsorozatok keretében nyitja
meg kapuit. Az érdeklődők a hétvége során
bejárhatják a Czigler Győző tervei alapján
épült székházat és könyvtárát.
Az épületséták félóránként indulnak 9
és 14 között (az első séta mindkét napon
9-kor, az utolsó 14-kor kezdődik). Mind-
két napon 14.15-kor angol nyelvű vezetést
tartanak. A séták időtartama hozzávetőleg
egy óra. Az egyes időpontokban 30-30 főt
fogadnak, a honlapon előzetesen regiszt-
rálók előnyt élveznek.
A hétvége során mindkét nap 9 és 15 kö-
zött statisztikai érdekességek bemutatójá-
val is várják a látogatókat. Megnyílnak az
irodák, ahol minden érdeklődő bepillant-
hat a statisztika kulisszatitkaiba, kipróbál-
hatja vizualizációs technikáinkat és néhány
percre statisztikussá válhat. „Vény nélkül
kapható adatok”, szakdolgozat-tanácsadás,
plakátkiállítás, filmvetítés, kedvezményes
könyvvásár is fogadja a betérőket.
A Keleti Károly u. 5–7.
szám alatt álló székház különlegessége, hogy egyike annak a
kevés épületnek, amelyet ma is arra a célra használnak, amelyre tervezték és építették.
A kiegyezést követően, 1867-ben Keleti Károly vezetésével saját osztályt kapott a statisztika
a Földmívelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztériumban. Keleti Károly egy ideig saját
lakásán, az Aldunasor (ma Széchenyi rakpart) 20. alatt adott otthont munkatársainak.
Végül Czigler Győzőre, korának neves építészére bízták a székház tervezését. A Központi
Statisztikai Hivatal székháza 1898-ra készült el.
Bővebb információ: www.oroksegnapok.hu, www.ksh.hu, http://konyvtar.ksh.hu
További felvilágosítást kérhet munkatársainktól az alábbi e-mail címen: tajekoztatas@ksh.hu
BUDAPEST TÖRTÉNELMI FÜRDŐI
is csatla-
koznak a szeptember 21-22-én megrende-
zésre kerülő Kulturális Örökség Napjaihoz,
mely kiemelt témájával, a vízzel kapcsolódik
a 2013. évi Budapesti Víz Világtalálkozóhoz.
A II. kerületben található Szent Lukács
Gyógyfürdő és Uszoda is megnyitja kapuit
a látogatók előtt. Levetítik az 1959-ben
készült „Gyalog a mennyországba” című
filmet, melynek egyes jeleneteit a fürdőben
forgatták. Megnyílik a Lukács Galéria is,
ahol először Klösz György halálának 100.
évfordulója alkalmából a századforduló
Budapestjét bemutató fotókiállítás, Breznay
Pál festőművész képei, valamint a fürdő
múltját bemutató archív fotók lesznek
láthatók.
Mindkét nap 10 és 17 órakor indulnak
vezetések magyar és angol nyelven egy-
aránt. Információ: lukacs@spabudapest.hu
A Marczibányi Téri Művelődési Központ
hat alkalomból álló új hangversenysoro-
zatot indít
Gradus ad publikum
címmel,
melynek során a látogatók megismerked-
hetnek az ígéretes komolyzenei tehetségek
tizenéves generációjával. A beszélgetéssel
és vetítéssel színesített hangversenyek
műsorában a szóló- és a kamarazene-iro-
Ígéretes tehetségek a Marczi színpadán
dalom gyöngyszemei és különlegességei
hangzanak fel.
A sorozat mentora és házigazdája
Eckhardt
Gábor
Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára
lesz. Az első este
SZEP­TEMBER 28-án
18
órakor kezdődik. Közreműködik a 18 éves
békéscsabai zongorista,
Kovács Gergely
, az
1993-ban Szabadszálláson született hege-
dűs,
Kovács Csilla
és a 19 esztendős fővárosi
zongorista,
Kovács Eszter.
Belépő 1800 Ft. A rendezvényt megelőző
napig kedvezményesen 1300 Ft-ért, diá-
kok és nyugdíjasok – szintén kizárólag elő-
vételben – 900 Ft-ért válthatnak belépőt a
helyszínen.
A programról és az előadókról bővebben
a www.marczi.hu oldalon olvashatnak az
érdeklődők.
Szeretettel várjuk Önöket a
Testnevelési Egyetem sze-
nior akadémia
nyilvános
és ingyenes előadás-
sorozatán! Sport, élet-
mód, egészség testben
és lélekben témakörben
kiváló, elismert szakem-
berek és egyetemi tanárok
speciálisan a mi generációnk-
nak tartanak előadást kéthetente. Első előadás:
SZEPTEMBER 30.,
17 óra. Előadó:
dr. Radák
Zsolt,
az egyetem dékánja Az előadás címe:
Az öregedési folyamatok lassítása sporttal és
életmódváltással.
Az előadáson személyesen
találkozhatnak volt olimpiai bajnokainkkal. Hely-
szín: Testnevelési Egyetem, Aula (1125 Alkotás
u. 44., helyfoglalás 16.30-tól).
Kedves 50 + évesek!