Page 10 - BP2011-09vegleges

Basic HTML Version

10. OLDAL
ÖNKORMÁNYZAT
BUDAI
POLGÁR
Mészáros Zita
korábban az ELMÜ-nél dolgo-
zott, innen került a II. kerületi Polgármesteri
Hivatalhoz. Hallássérülten született, ahogyan
a húga is. Szüleik mindig egyenrangú fél-
ként kezelték őket. Zita gyerekkora óta tanul
beszélni, ennek köszönhetően érthetően
kommunikál a hallókkal. Mint mondta, két
hallássérült – természetesen – könnyebben
és oldottabban beszél a jelnyelv segítségé-
vel, de ő mindig nagyon fontosnak tartotta,
Egyenlő eséllyel
Két új, tehetséges fiatal dolgozik a II. Kerületi Önkormányzat Központi Ügyviteli Csoport­
jánál. Mészáros Zita és Khalfi Omár születésük óta hallássérültek, kollégáik szerint remek
munkaerők. Nem kell hosszas magyarázatokkal vesződni, mert mindent azonnal megér­
tenek. Igaz, ennek van egy feltétele: amikor beszélünk, csak szembe állhatunk velük, így
tudnak szájról olvasni. A hivatalhoz beérkező levelek iktatása a feladatuk.
hogy fejlessze a beszédét, mert a hallókkal is
ugyanúgy szót akar érteni. Többek közt azért,
hogy bebizonyítsa: a hallássérültek semmivel
sem butábbak halló társaiknál. Zita minden
szempontból rácáfolt az előítéletekre. Hallók
közé járt gimnáziumba, az iskolaigazgató a
felvételekor azt mondta: tegyenek egy pró-
bát, ha boldogul, maradhat. A gimnáziumban
érettségizett,
Jó tanuló, jó sportoló-kitüntetést
is kapott. Úgy tudta az órákat követni, hogy
sokszor példát is mutatnak nekünk
A II. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló II. Kerületi Városfejlesztő Zrt.
három éve közös foglakoztatási programot működtet a Mozgássérült Emberek
Rehabilitációs Központjával (MEREK). A programnak köszönhetően több fogya-
tékos és megváltozott munkaképességű embernek sikerült már elhelyezkednie
a munkaerőpiacon.
Az együttműködés 2010-ben indult, 2011 áprilisában készült el a Városfejlesztő
új ügyfélszolgálati központja a Keleti Károly utcában, amelyet mozgáskorláto-
zottak bevonásával terveztek és alakítottak át teljesen akadálymentessé. Itt
működik jelenleg is többek között a II. Kerület Kártyával kapcsolatos ügyintézés,
a közterületi bejelentések fogadása, valamint a Budai Polgár lakossági apró-
hirdetéseinek felvétele. Az ügyfélszolgálaton 2011-től cserélődő beosztásban
egyszerre öt mozgáskorlátozott munkatárs dolgozik. A program elsődleges
célja, hogy a rehabilitáció utolsó állomásaként a mozgássérültek olyan munka-
tapasztalatokat szerezzenek, amelyek hozzásegítik őket a nyílt munkaerőpiacon
a sikeres elhelyezkedéshez.
Mint
Tas Krisztián,
a Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója elmondta, a program
eredeti célja mellett nagyon pozitív eredmény az is, ami az irodában megforduló
jelentős számú ügyfél szemléletformálásában végbemegy:
– Minden egyes ügyintézés olyan találkozás, ahol a többségi társadalom
felismeri, hogy a mozgássérült munkatársak épp olyan színvonalas szolgáltatást
nyújtanak, mint az ép munkaképességű kollégák, sőt empátiában és egymásra
figyelésben sokszor példát is mutatnak nekünk, ezért hiszünk benne, hogy
hozzá tudunk járulni egymás jobb megismeréséhez, elismeréséhez és kölcsönös
segítéséhez.
L
d
Laáber Miksa
2010 óta dolgozik a Városfejlesztő Zrt. Keleti Károly
utcai ügyfélszolgálatánál. – Hidegkúton élek albérletben, onnan járok be
busszal kétszeri átszállással. Hetente húsz órát dolgozom. Jól érzem itt
magam, nagyon kellemes a társaság, érdekesek a feladatok, és egyre több
munkakört tudunk ellátni, így igazán változatosak a feladataim. Korábban
egy internet-kávézóban dolgoztam, aztán demonstrátorként egy projektben,
amikor gyógytornászokkal jártuk az országot. Kerekesszékesként nem könnyű
munkát találni, ezért nagyon örülök, hogy itt dolgozhatok, és az is nagyon
fontos számomra, hogy az iroda teljesen akadálymentesítve van.
osztálytársa jegyzeteit másolta. Kaposváron
főiskolára is járt, de mivel terhes lett, azt ab-
bahagyta. Angolul és németül is olvas, régeb-
ben teniszezett, most focizik, csapatával több
bajnokságot is nyert. Tízéves kisfia is hallás-
sérült. Bár a fia nem szívesen beszél, próbálja
őt rávenni arra, hogy kövesse a példáját.
Khalfi Omár
Zitához hasonlóan csecsemő-
kora óta hallássérült. Sopronban tanult egy
bentlakásos iskolában, majd két évet fog-
technikusként dolgozott, de a számítógé-
pes világ jobban érdekli, ezért jelentkezett a
Polgármesteri Hivatalnál. Ő egyelőre maga-
biztosabb, ha jelnyelvvel kommunikál, de a
kollégái – akiknek a szívébe hamar belopta
magát kedves mosolyával – arra ösztönzik,
hogy gyakorolja a beszédet. Nemrég érkezett,
de már tisztában van azzal, hogyan működik
az iktatás, pedig korábban nem végzett ha-
sonló munkát. Mint mondta, új kollégáit na-
gyon szereti, mindenben támogatják őt.
Fonai Lajosné
Éva csoportvezető elmondta,
hogy kollégái az első perctől megszerették
új munkatársaikat. Zita és Omár a hivatalba
érkező levelek feldolgozását végzi: az ira-
tot érkeztetik, és egy számítógépes program
segítségével megnézik, volt-e valamilyen
előzménye. Ha igen, azt hozzácsatolják, majd
egy előadói ívet nyomtatnak, amelyet a belső
kézbesítőnek átadnak.
– Mindketten nagyon okosak, és gyor-
san dolgoznak. Nem tudnak telefonálni, de
minden írásos feladatot képesek elvégezni
– hangsúlyozta a csoportvezető, aki azt is
elmondta, a kollégák megegyeztek Zitával
és Omárral abban, hogy megtanulják a jel-
nyelvet, hogy később így is tudjanak kom-
munikálni.
N
ovák
Z
sófi
A
liz
–L
udwig
D
óra