Page 7 - BP2011-09vegleges

Basic HTML Version

2012/19 – október 5.
ÓVODA
ISKOLA
7. OLDAL
Október 15.,17.00–18.30
Dr. Czeizel Endre orvosgenetikus
A magyar géniusz
A géniuszság a kivételes születési adottságok és a kedvező külső
hatások együttes eredője, amely ritka természeti-társadalmi tüne-
mény. Magyarázatra szorul, hogy a magyar géniuszok 97%-a miért
férfi volt. Ezen túl ma már tudjuk, hogy a géniuszság alapja nem
a kivételes okosság, hanem valamelyik speciális szellemi szférában
elért kivételes teljesítmény, amely kreativitással társul. Ők sokszor
a „nehéz emberek”, éppen ezért általában koránmeghaltak. Hogyan
lehetne rájuk jobban vigyázni?
November 12., 17.00–18.30
Tari Annamária klinikai szakpszichológus
A „Z” generáció: az offline családi
élet és az online tér súlya
A virtuális tér vonzása a legfiatalabb korosztályt is elérte, a tízévesek
is bőszen interneteznek. A technológiai fejlődés hatására megin-
dult változások jól érzékelhetők a kamaszoknál, akik nehezebben
megközelíthetők, olykor nagyon is érettek, más vonatkozásban
viszont gyerekesebbek. A Z generáció tagjai értenek sok mindent,
de feldolgozni vajmi keveset képesek ebből. A valós kötődések
állnak szemben a virtuálisan támogatott kapcsolatokkal egy fontos
életszakaszban és az online státusz addiktív hatásával.
Szülők Akadémiája 2. félév – Együtt a gyermekeinkért
A Második Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ előadás-sorozata
A legnagyobb szeretet és gondoskodás mellett is sokszor értetlenül állunk gyermekeink viselkedése előtt. Nem értjük a reakcióikat, nehéz
ráhangolódnunk a gondolataikra, érdeklődési körükre. Sok esetben nem tudjuk, hogy kihez forduljunk a velük kapcsolatos kérdéseink-
kel, problémáinkkal. A sikeres első félév után a Második Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ folytatja a
Szülők Akadémiája
című prog-
ramsorozatot, ahol hozzáértő szakemberektől kapunk választ kérdéseinkre, hogy tudatosabb, megértőbb szülők lehessünk!
A programok ingyenesek. Az előadások helyszíne a Móricz Zsigmond Gimnázium (1025 Törökvész út 48–54.)
Az előadásokra a 336-0196-os és 325-0403-as telefonszámokon, illetve az igazgato@mkpszk.hu e-mail címen lehet jelentkezni. További információ:
www.mkpszk.sulinet.hu. Témavezető: Pap Judit igazgató.
A program védnöke Dankó Virág, a II. Kerületi Önkormányzat alpolgármestere.
A
Tisztás Közösségi Hely
ifjúsági klubként 2012
tavasza óta áll elsősorban az I. és II. kerületi
fiatalok rendelkezésére. A fiatalok szociális
integrációját segítő klub életét mintegy 25
önkéntes segíti, szakmai felügyeletét pedig
a szenvedélybetegek ellátásában több évti-
zedes tapasztalattal rendelkező MRE Válaszút
Misszió látja el.
Victor István
, a Tisztás szak-
mai vezetője elmondta: céljuk, hogy bizton-
ságos, alkohol-, füst- és drogmentes helyet
teremtsenek a szabadidő értékes eltöltésé-
hez, ezáltal előzve meg az addikciós és más
életvezetési problémák kialakulását.
A Szilágyi Dezső téri Tisztáson a tanévkez-
déssel megnövekedett a klub forgalma. Cso-
A Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Ala-
pítvány a forradalom és szabadságharc 56.
évfordulóján
2012. október 19-én
17 órai
kezdettel ünnepi műsorral és kiállítással
emlékezik a Klebelsberg Kuno Művelő-
dési, Kulturális és Művészeti Központban
(1028 Templom u. 2–10.) Köszöntőt mond
Láng Zsolt
polgármester, országgyűlési
képviselő.
Az alapítvány idén 56-os emlékműsor
összeállítására írt ki pályázatot egyetemi és
főiskolai hallgatók számára. Az ünnepsé-
gen kihirdetik a pályázat eredményét, és az
érdeklődők megnézhetik a legjobbnak ítélt
összeállítást. Ezután emlékkiállítás nyílik
1956-os relikviákból, újságokból, korabeli
és az 50. évfordulós középiskolás pályáza-
tok fotóiból (a kiállítás rendezője
Kudász
Ferenc
iparművész). A kiállítás
OKTÓBER
19-ÉTŐL NOVEMBER 4-ÉIG
10-től 18
óráig tekinthető meg a Kultúrkúriában.
Tisztás a Szilágyi Dezső téren
Tisztás Közösségi Hely
(1011 Szilágyi Dezső tér 3., www.
tisztashely.hu, tel.: 06 30 9502044,
nyitva minden hétköznap 15–20 óra
között.)
Ünnepi műsor
és emlékkiállítás
csózni, dartsozni, egy-egy társasjáték mellé
leülni vagy az internetkávézó lehetőségeit
igénybe venni ugyan bármikor beugorhatnak
a környékbeli diákok, de különleges prog-
ramokkal is várják őket a lelkes önkéntesek:
idegennyelvi vagy önismereti játék, közös
éneklés, filmklub és még sok egyéb szerepel
a kínálatban.
Sakkozz a Klebelsberg iskolában!
Sakk-klub alakult a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Hűvösvölgyi Sakkiskola Sport
Club (HÜSI SC) együttműködésével. A klubba az iskoláskorú gyerekektől a nyugdíjas korosztályig minden
érdeklődőt szívesen látnak. A sakkozni vágyók péntekenként 16 és 19 óra között a Klebelsberg iskola föld-
szintjén (1028 Szabadság utca 35.) vehetnek részt a játékban, amihez a terem és a sakkfelszerelés ingyenesen
áll rendelkezésre. A szervezők a tudásnak megfelelő szintű sakkpartner megtalálásában is segítenek. A klub
nyitvatartási ideje az igények függvényében még módosulhat. Kellő igény esetén más programokat – amatőr
versenyeket, szimultán mérkőzéseket – is szerveznek. Sakkoktatást a helyszínen ugyan nem tartanak, de a
HÜSI SC szeretettel várja az érdeklődőket több, II. kerületi iskola tanfolyamán. Várják ezenkívül a versenyszerű
sakkozás iránt érdeklődők jelentkezését is. Információ Valis Jánostól, telefon: 397-1719, 06 20 934-3066,
honlap: www.husi-sc.hu, e-mail: husi-sc@t-online.hu.