Oktatás
Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseNyomtatás

Új tanév: több férőhely, megújult környezet

2010. augusztus 31.

Visszavonhatatlanul elbúcsúzott a nyár, a gondtalan pihenés és töltődés időszaka. A kerületi iskolák tanárai, igazgatói már az utóbbi hetekben készültek arra, hogy mindenki számára zökkenőmentesen induljon az új iskolaév.

A Művelődési Iroda vezetőjét, Ötvös Zoltánt és helyettesét, Pálos Annamáriát az idei tanév újdonságairól kérdeztük.

―Több változás és új kezdeményezés jellemzi az előttünk álló tanévet ― mondta Pálos Annamária. ― A közoktatási törvény változásai ― a buktatás, valamint az osztályozás, mint a szöveges értékelés alternatívájának visszaállítása ― mindenkit érintenek, és az iskolákra a pedagógiai programok újrafogalmazását róják feladatul. Sikeresen zárultak a Társadalmi Megújulás Operatív Programjának pályázatai.

Fontos lépés, hogy szeptember elsejétől valamennyi óvodánkban és iskolánkban felmenő rendszerben ellátják a sajátos nevelési igényű gyerekeket, de ebben a tanévben csak öt iskolába jelentkezett ilyen tanuló. Az ő iskolai ellátásukat gyógypedagógusok segítik majd, akik részben a rendes tanórán, részben személyre szabott rehabilitációs órán segítik, fejlesztik a rászorulókat.

Szeptembertől már iskoláinkban is szelektíven gyűjtik majd a hulladékot, a speciális edényeket már elhelyezték az épületekben.

Az intézmények gazdaságos működtetése érdekében átszervezések várhatók. Ennek keretében a Művelődési Iroda kibővül egy gazdasági egységgel, valamint a Városfejlesztő Zrt. is ellátna létesítménygazdálkodási feladatokat.

*

―Szintén újdonság az úgynevezett életvitel-stratégia kidolgozása, amelyben partnerként az iskolák és óvodák mellett a művelődési központok, a kerületi Rendőrkapitányság és az ÁNTSZ is részt vesz ― mondta Ötvös Zoltán irodavezető. ― Ez egy komplex program, amelynek a bűnmegelőzés, az egészségmegőrzés és a szabadidő hasznos eltöltése egyaránt részét képezi.

Idén a tavalyihoz képest több család jelezte igényét gyermeke bölcsődei, óvodai ellátására.

Bölcsődéink 240 férőhelyére közel hatszáz jelentkezés érkezett, bár ez ― a dupla, sőt tripla feliratkozás miatt ― „csak” mintegy négyszáz gyermeket jelent. A júniusban megnyitott Budagyöngye Bölcsőde nyolcvan gyermeket fogad, a novemberben nyíló „mobil” bölcsőde újabb hatvan gyermeket vesz fel, így idén összesen 140 férőhellyel bővül a bölcsődei ellátórendszer.

Kerületünkben is jellemző tendencia, hogy évről évre nő a negyedik évben is az óvodában maradó gyermekek száma. Így idén az amúgy is sok jelentkező mellett a tavalyi évhez képest kevesebb óvodást tudtunk felvenni. 580 férőhelyre 1033 gyermek jelentkezett. A pesthidegkúti városrész igényeit a mobil óvoda megépítése jelentős részben megoldja. Továbbra is igen terhelt a Virág Árok Óvoda körzete, az új épületben további húsz gyermek felvételét vállalta az óvodavezető, és még húszan maradtak előjegyzésben. A belső kerületrész férőhelygondjainak megoldása érdekében három óvodában kezdeményeztük a csoportlétszám bővítését. A fenntartó önkormányzat döntése szerint új csoport indul a Bolyai, a Kitaibel és a Szemlőhegy óvodában, az utóbbi kettőben a tornaszobákat kellett átmenetileg e célra átalakítani. A 97 új férőhellyel gyakorlatilag helyt tudtunk adni a fellebbezők kérelmének. A Hűvösvölgyi Gesztenyéskert Óvodában időközben felszabaduló nyolc férőhelyre a Virág Árok Óvoda körzetéhez tartozó gyerekek kerültek.

Az általános iskolákba is többen jelentkeztek?

A Törökvész Úti Általános Iskola alsó tagozatán iskolaotthonos oktatás folyik, ami igen népszerű a szülők körében. Ezzel is magyarázható, hogy idén több kis elsős jelentkezett a Törökvészbe. Emellett három sajátos nevelési igényű gyermeket is felvettek, így szükségessé vált, hogy a tervezett két első osztály helyett három induljon. A Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola egy tanteremmel bővült, ők is több diákot tudnak fogadni.

A Fillér Utcai Általános Iskolában és a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnáziumban a napközis ellátásra nőttek meg jelentősen az igények. Egyre több család kéri gyermeke teljes napi felügyeletét.

A tavalyi tanév folyamán megújult a Virág Árok Óvoda, a Hűvösvölgyi úton új bölcsőde létesült, folyamatosan szépül a Fillér Utcai Általános Iskola. Mi várható idén?

A Fillér iskola felújítása a harmadik ütembe lépett. Jelen pillanatban is folyik a Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium akadálymentesítése. Még ősszel átadjuk a hűvösvölgyi új mobil bölcsődét, a tereprendezés és alapozás már elkészült. A következő időszak jelentős beruházása a Bolyai Utcai Óvoda villaépületének nagy rekonstrukciója lesz.

ISKOLAKEZDÉS SZÁMOKBAN. A 2010/2011-es tanévben összesen 5689 gyermek tanul a kerületi önkormányzat saját fenntartású általános iskoláiban, közülük 753 első osztályos. A legtöbb alsó tagozatos osztály maximális létszámmal, 26–30 tanulóval működik. A középiskolákban tizenkét tanulócsoportban, amelyek közül négy nyelvi előkészítő osztály, 384 tanuló kezdi meg a kilencedik évfolyamon tanulmányait, a három hatévfolyamos osztályba pedig kilencven diák nyert felvételt. Ebben a tanévben kapcsolódnak be először felmenő rendszerben az integrálható sajátos nevelési igényű tanulók az első, ötödik és kilencedik évfolyamok osztályaiba.

A 2010/2011-ES TANÉV RENDJE. Az első tanítási nap 2010. szeptember elseje, az utolsó tanítási nap 2011. június 15-e. Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap közép- és szakiskolákban 2011. április 29-e. Az őszi szünet 2010. november 2-tól november 5-ig tart, a téli szünet 2010. december 22-től 2011. január 2-ig, a tavaszi szünet pedig 2011. április 21-től, április 26-ig.