Környezetünk
Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseNyomtatás

Az emlékezés kultúrája

2013. szeptember 30.

A történelmi emlékhelyek megőrzése és a fiatalabb generáció nemzeti identitásának erősítése a két legfontosabb célja a májusban alakult Nemzeti Örökség Intézetnek.

A miniszterelnökség intézményeként működő szervezet feladatairól Radnainé dr. Fogarasi Katalin elnök beszélt lapunknak.

– A Nemzeti Örökség Intézete új intézmény, nem csoda, ha még sokan a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságként tartanak bennünket számon. A szervezetek között természetesen van kapcsolat, hiszen a napi munkájukat segítjük, és sok a közös feladat. Intézetünk fő célja, hogy mélyítsük az emlékezés kultúráját, miközben gondot fordítunk a 11 nemzeti emlékhely és 42 történelmi emlékhely gondozására, és számon tartjuk, illetve bővítjük a több mint ötezer sírt számláló nemzeti sírkertet. A nemzeti emlékhellyé nyilvánításra intézetünk tesz javaslatot. A nemzeti emlékhelyek száma ugyanakkor nem nagyon bővül, mert szeretnénk, ha az igazán fontosak nem vesztenék el jelentőségüket a számos emlékünk között. Jelenleg két várományos van, az egyik Pannonhalma, a másik a Fiumei úti sírkert.

A sírkerttel a bizottságnak komoly tervei vannak.
A sírkert történelmi és építészeti szempontból kiemelt fontosságú. Az a célunk, hogy a méltán híres párizsi Père Lachaise temetőhöz hasonlóan – a turizmus vérkeringésébe bekapcsolva – minél többen megismerjék. Több ezer neves magyar személy nyughelye a Fiumei úti sírkert, és itt található a legtöbb védett sírhely. Idén az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezve önkéntes diákokat hívunk a sírkert 56-os parcelláinak gondozására. Szakembereink a helyszínen nyilvános történelemórát is tartanak a fiataloknak.
Diákként sokan látogatják a történelmi és nemzeti emlékhelyeinket. Szükséges a további népszerűsítésük?
Szeretnénk, ha a diákok még érettségi előtt eljutnának minden nemzeti emlékhelyünkhöz. Ópusztaszer vagy Mohács ismert, de nem mindegyik ilyen népszerű. Szükségesnek tartjuk, hogy a gyerekek teljes képet kapjanak az ország 1000 éves történelméről. A nemzeti emlékhelyek lefedik hazánk minden tájegységét és történelmi korszakait. Célunk, hogy a diákságot megszólítsuk, és törekszünk rá, hogy minél többet megtudjanak hazánkról, és érezzék értékeink megőrzésének fontosságát. Az oktatási tárcával együttműködve programot dolgozunk ki a diákok számára. A budai iskolákkal nagyon jó a tapasztalatunk, hiszen minden évben sokan vesznek részt a Farkasréti temetőben a II. világháború civil áldozataira emlékező eseményen.
Civilek is segítik a munkájukat?
A védendő síremlékek felkutatásában évek óta komoly segítséget nyújtanak a civil személyek és szervezetek. Felhívják a figyelmet a kevésbé ismert helyszínekre, az elhanyagolt sírokra. A jövőben is várunk minden állampolgári kérést és bejelentést az ismert vagy még ismeretlen sírokkal kapcsolatban.
Szabó Gergely

Nemzeti Örökség Intézet
1014 Budapest, Színház utca 5-7. Tel.: 795-5710. E-mail: nekb@me.gov.hu. Honlap: www.nekb.gov.hu