Életmód
Betűméret növeléseBetűméret csökkentéseNyomtatás

Gábor Áron-emlékmű

2021. március 12.

Tavaly ilyenkor már elmaradtak a március 15-i ünnepségek és megemlékezések, másnaptól gyökeresen megváltozott az életünk, és a koronavírus pont egy évre rá ismét viharos gyorsasággal terjed.

 

Így idén is szigorú korlátozások fogják beárnyékolni az egyik legszebb és legszeretettebb ünnepünket. Ha már máshogy nem is, legalább a szívünkben tűzzük ki a lobogókat és a kokárdákat. Nemzeti ünnepünk átéléséhez ezzel a cikkünkkel kívánunk segíteni.

Több mint harminc éve díszíti Kiss Sándor szobrászművész és Vadász György építész alkotása a Szilágyi Erzsébet fasort. Generációk emlékeztek meg itt Gábor Áronról, az egykori hősről, énekelve, beszédet hallgatva, zászlót fűbe tűzve.

Mi, II. kerületiek már megszoktuk, de sokan meglepve állnak meg az alkotás előtt, először nem is értve, hogyan kötődik az bármilyen történelmi személyhez. A gyerekek egymás közt – saját gyűjtés – gesztenyeszobornak hívják, hisz éppen olyan, mint a vadgesztenye burka, amikor már kiesik belőle az aranybarna mag. Logikusnak is tűnik a képzettársítás Buda legrégebbi vadgesztenyefasorában…

Az alkotói szándék persze nem ez volt, és ha kicsit közelebbről megvizsgáljuk a művet, sok érdekességet találhatunk. Az 1980-as évek lapinformációi szerint eredetileg a fővárosi Gábor Áron Öntöde dolgozói indítványozták, hogy emeljenek emlékművet „hős névadójuknak”. Az ágyúöntő mester nevét már jó ideje viselte a fasorba itt betorkolló út, ékes bizonyítékaként annak, hogy a két világháború közt benépesülő kerület lakói számára a nemzeti önazonosság fontos kiindulópontja volt az 1848–49-es forradalom és szabadságharc. Az 1930-as években több (új) utcát is neveztek el Pasaréten a hősökről: így kapta a nevét a Gábor Áron utca, a Guyon Richárd utca és köz, illetve a Branyiszkó út is. A Gábor Áronnak emléket állító díszes kivitelű zománctábla a forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára került ki az út 11.-es számú házának falára (amely nagyjából a Pasaréti út és Gábor Áron utca sarkán áll).

Az öntödei dolgozók indítványát felkarolta a Hazafias Népfront Országos Titkársága és a Fővárosi Tanács is, ők bízták meg az alkotópárost a munkával. Az emlékmű avatására végül nem is tavasszal, hanem 1980. november 27-én került sor – ez a nap éppen Gábor Áron 166. születésnapja volt.

A talapzaton – első közelítésben – egy felrobbant ágyúgolyót látunk, illetve egy domborművet Gábor Áron arcképével. Egyéb felirat nem szerepel rajta. Persze a talapzat nem csupán talapzat: ezt észrevehetjük, ha közelebbről és alaposabban szemügyre vesszük. Ez ugyanis valójában a székelyföldi Bodvaj vashámorának pontos mása.

Arra emlékeztet, hogy Gábor Áron meglehetősen elszánt és igen leleményes ember volt. Ágyúöntési szolgálatait már az 1848. októberi agyagfalvi Székely Nemzeti Gyűlésen felajánlotta, ám akkor még nem vették komolyan. Aztán novemberben Sepsiszentgyörgyön újra felszólalt, pedig a közhangulat reményvesztett volt. „Uraim!” – mondta – „Hallom, hogy a főtiszt urak azt mondják, meg kell hajolnunk az ellenség előtt, mivel nincs muníció, nincs ágyú. Uraim, ha csak ez a baj, úgy én mondom, hogy két hét alatt lesz ágyú, lesz muníció, amennyi kell.” Szavait természetesen ováció fogadta, fellépése lelkesítő és bátor volt. A szabadság óhajtása elemi erővel tört be a székelység körébe 1848-ban, sokféle sérelem táplálta, évszázados tapasztalatok. Gábor Áron ágyút ígért – és lett is ágyú.

Igaz, nem értettek az egészágyúöntési technikához. Gábor Áron kidolgozott egy sajátot. Furfangosat, kissé darabosat, de működőt – a lelemény ezúttal is kipótolta a hátrányt. Az ágyúcsövet nem kifúrták, hisz nem volt ehhez eszköz, hanem már eleve üregesen öntötték.

Persze nyersanyag sem volt az ágyúöntéshez, úgy szedték össze a harangokat a székely falvakból. De Gábor Áron addig levelezett, mígnem szerzett pénzt is, hogy a környékbeli bányákból is tudjanak nyersanyagot venni. Az első ágyúcsöveket aztán az Udvarhely vármegyei magyarhermány-bodvaji vashámorban öntötték, ahol több ágyú és sok lőszer is készült. Erre emlékeztet tehát a talapzat.

Kicsit problémásabb szimbólum maga a felrobbant ágyúgolyó. Ahogy a Haditechnika szaklap 1981-es számában Sárhidai Gyula összegezte: „a felrobbant üreges gránátroncs arányaiban rossz, lehetetlen, hogy ilyen formájú lett volna a robbanás után, de különben sincs köze Gábor Áron tevékenységéhez”. Üreges és robbanóanyaggal töltött lövedéket ugyanis a Gábor Áron-féle ágyúkból nem lőttek, csak tömör golyókat. Ráadásul a szakember szerint „az emlékművön látható üreges vasgolyó csakis hibás működés esetén robbanhatott volna fel a bemutatott módon”.

Akárhogyan is van, a kerületieknek így is a szívéhez nőtt ez a műalkotás, és jó helyszínét adja az évről évre megrendezett megemlékezéseknek. Akkor is, ha állítólag a „Gábor Áron rézágyúja…” kezdetű éneket sem énekeljük helyesen: utolsó sora eredetileg így hangzott: „Édes rózsám, Isten véled, el kell válnom Tőled.”

Viczián Zsófia

JÖNNEK A HUSZÁROK! A Klebelsberg Kultúrkúria a Kolompos együttes online koncertjével emlékezik az 1848–49-es szabadságharc korának hangulatos bemutatásával, verbunkos tánccal, muzsikaszóval, huszárokkal és katonákkal. Kövessék az előadást MÁRCIUS 15-én, hétfőn 10 órától a Kultúrkúria Facebook-oldalán: www.facebook.com/kulturkuria. További online programokról: www.kulturkuria.hu.

Lobogózzuk fel a II. kerületet!

A járvány miatt sajnos idén sem gyűlhetünk össze március 15-i nemzeti ünnepünkön, de ez nem jelenti azt, hogy ne emlékezhetnénk méltóképpen történelmünk hőseire. A méltó emlékezéshez az önkormányzat vezetése kéri, hogy lobogózzuk fel házainkat. Emellett a forradalom és szabadságharc évfordulójára – korábbi internetes igénylést biztosítva – zászlókat és rudakat adományozott a kerület épületeinek, lakóházainak feldíszítéséhez. Az igénylő háztulajdonosok, valamint a közös képviselők egy elektronikus űrlapot kitöltve és időpontot megjelölve az ünnep előtt a Marczibányi Téri Művelődési Központ és a Klebelsberg Kultúrkúria előtti szabad téren vehették át a zászlókat. Az önkormányzat vezetésének ígérete szerint a későbbiekben is lesz lehetőség zászlóigénylésre nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódva.